CONDICIONS D’ÚS:

La present WEB conté les principals condicions generals que regeix l’accés i l’ús, així com la privacitat dels usuaris al lloc i servei en línia d’EN COMÚ PODEM, CIF G-66.644.907, domicili social Passatge Rellotge, 3 (08002 Barcelona).

L’ús del lloc web o servei en línia respectiu implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al mateix. Al seu torn, l’usuari d’aquest lloc web ha de fer un ús adequat dels continguts publicats i dels serveis d’informació i comunicació prestats i, en qualsevol cas, respondrà de la veracitat de les dades personals que hi pugui aportar en la seva utilització i podrà reproduir literalment els continguts propis publicats, sempre que se citi com a font el domini.

L’entitat titular d’aquest lloc web informa que les dades facilitades a través dels diferents mecanismes de comunicació habilitats seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament (RD 1720/2007) i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot tenint el dret d’accés al fitxer, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades i podent exercir aquests drets en enviar per escrit una sol·licitud a:

Passatge Rellotge, 3

CP 08002 Barcelona

En marcar la casella “He llegit i accepto la Política de Privacitat, Avís Legal i Política de Cookies”, l’usuari declara haver llegit els textos legals i estar d’acord amb el seu contingut.

1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Política de privacitat en la versió publicada per EN COMÚ PODEM, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. Per consegüent, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que hi pot haver modificacions.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que EN COMÚ PODEM ofereix a través del seu lloc i entre d’altres s’obliga a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

EN COMÚ PODEM no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’ un enllaç o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i EN COMÚ PODEM no recomana ni garanteix cap informació obtinguda amb un enllaç aliè a la web d’EN COMÚ PODEM, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un enllaç o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’usar o no utilitzar malament un enllaç, tant en connectar-se a la web d’EN COMÚ PODEM, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web d’EN COMÚ PODEM.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral ia l’ ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, EN COMÚ PODEM, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri el enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa; pel que no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que en cap cas impliquen cap relació entre EN COMÚ PODEM i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

Us informem que fem servir cookies per tal de millorar la experiència de navegació a la nostra web i prestar-vos un millor servei. La informació continguda en les galetes facilita la navegació i fa possible que l’usuari visiti una pàgina web idòniament. Per obtenir més informació sobre les cookies i de com les utilitzem, per plau llegiu-vos la nostra Política de Cookies.

5. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, podent modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix EN COMÚ PODEM, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA O DE CONTINGUT

EN COMÚ PODEM, declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, amb independència de la causa. Així mateix, EN COMÚ PODEM, no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a EN COMÚ PODEM, que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que EN COMÚ PODEM, realitza els seus millors esforços en evitar aquesta mena de incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per EN COMÚ PODEM, així com els continguts abocaments a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i resten per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit d’EN COMÚ PODEM.

Per consegüent, tots els continguts que es mostren al lloc webs i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’EN COMÚ PODEM o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i resten, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que en resultin aplicables. L’incompliment d’allò que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’EN COMÚ PODEM.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD o disc dur d’ordinadors, dispositius USB – Llapis de memòria o telèfons intel·ligents), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per EN COMÚ PODEM, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

EN COMÚ PODEM, és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris li puguin fer arribar per correu electrònic o qualsevol altre servei de missatgeria instantània.

EN COMÚ PODEM, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant els seus pàgines web puguin vessar a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web d’EN COMÚ PODEM, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts allò fos possible, s’entén que autoritzen a EN COMÚ PODEM, a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD o discs dur d’ordinadors, dispositius USB – llapis de memòria o telèfons intel·ligents), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a EN COMÚ PODEM, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, observacions, opinions o comentaris d’aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part d’EN COMÚ PODEM.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, EN COMÚ PODEM, queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal de adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per EN COMÚ PODEM, per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’EN COMÚ PODEM, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’EN COMÚ PODEM. Qualsevol transgressió del que que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual d’EN COMÚ PODEM, sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

EN COMÚ PODEM, no assumirà cap mena de responsabilitat en davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les pàgines web d’EN COMÚ PODEM.

8. LEGISLACIÓ I JURISIDICCION APLICABLE

La relació entre EN COMÚ PODEM i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de Barcelona. EN COMÚ PODEM perseguirà l’incompliment de les presents condicions legals així com qualsevol utilització indeguda d’aquest lloc web exercint totes les accions legals que li puguin correspondre en dret.

ecp
ecp2