Declaració sobre la tramitació de la ratificació del CETA al Congrés dels Diputats

Els partit i les organitzacions socials reunits al Congrés dels Diputats el 17 de maig de 2017 hem aprovat en els últims mesos resolucions, mocions o comunicats expressant la nostra preocupació sobre un conjunt de tractats de comerç i inversió, cridats de nova generació, que la Unió Europea està negociant i/o en procés d’aprovació: el TTIP, el CETA i el TISA.

En aquests posicionaments ens fèiem ressò de les preocupacions d’importants sectors econòmics i socials sobre possibles impactes als drets socials, laborals, ambientals, l’equitat de gènere, la seguretat alimentària, la salut, culturals o informàtics, així com sobre la defensa d’un espai de mercat amb concurrència equitativa per als diferents agents econòmics, que permeti l’enfortiment del teixit econòmic i social del nostre estat.

També constatàvem els antecedents de tractats de característiques similars, amb una perspectiva de temps en funcionament que, lluny de respondre a les expectatives inicials quant a la generació de llocs de treball i millora de l’economia, han suposat seriosos problemes de subsistència a importants sectors econòmics i extenses capes de la població, generant indesitjades conseqüències a nivell econòmic, social i polític.

El passat 24 de març el Consell de Ministres va acordar remetre a les Corts la proposta de ratificació del CETA, l’Acord Econòmic i de Comerç d’Europa i Canadà amb l’objectiu que sigui ràpidament ratificat. Mentre en altres països aquest procés de ratificació pot allargar-se mesos i fins i tot anys i es pot acabar decidint via referèndum, el Govern espanyol ha optat per evitar un període d’estudi, informació i debat públic amb les parts socials, econòmiques i les institucions polítiques afectades.
Els grups signataris recolzem la qüestió de constitucionalitat que es debatrà en el Ple demà al matí conjuntament amb l’esmena a la totalitat al Tractat. Creiem que existeixen bones raons per qüestionar alguns elements de l’acord des del punt de vista d’aspectes essencials de l’ordre constitucional.
Per tot això les organitzacions signatàries:
● Ens ratifiquem una vegada més en la necessitat d’un període d’informació i debat públic en el qual tant els sectors socials i econòmics com les administracions públiques afectades per aquests tractats puguin participar i conèixer totes les implicacions i impactes que poden comportar.
● Considerem que, més enllà de la ratificació o no del CETA, el procediment emprat ens planteja una qüestió de qualitat mínima de la nostra democràcia, així com de falta de respecte a la ciutadania i a la resta d’institucions públiques implicades.
● En conseqüència, demanem la suspensió del procediment iniciat per a la ratificació del CETA, la retirada del projecte remès pel Consell de Ministres a les Corts i l’obertura d’un nou procediment amb la participació de tots els actors implicats.
● Demanem als grups polítics amb representació al Congrés que permeti que el Tribunal Constitucional valori la constitucionalitat d’aquest Tractat i votant a favor de la iniciativa en el Ple del dijous.

EN COMÚ PODEM; UNITS PODEM; EN MAREA; ESQUERRA REPUBLICANA: EHBILDU