En Comú Podem exigeix al PSOE que sigui coherent amb els seus ‘Principis per als Tractats Comercials’ i rebutgi el JEFTA

L’11 de juliol se signarà a Brussel.les el tractat UE-Japó, la ratificació del qual es produiria a finals d’any al Parlament Europeu i que començaria a aplicar-se provisionalment el primer trimestre de 2019. Des d’En Comú Podem així com des de diversees organitzacions polítiques i socials, hem mostrat el nostre rebuig a aquest tipus de Tractats de Comerç i Inversió que, com el CETA, plantegen greus dubtes pels seus impactes socials, medioambientals, laborals i de gènere.

A més a més, aquests tractats estan sent negociats amb greus deficiències democràtiques i de participació de la societat civil. Des del desembre de l’any passat, la Comissió Europea està fent tot el possible per accelerar l’aprovació d’aquest i altres acords comercials, excloent per primer cop als parlaments nacionals del procés de ratificació. És especialment greu l’aprovacció d’aquest tractat perquè el converteix en el primer d’una sèrie de tractats de comerç que no passaran per les Corts Generals, és a dir, que es tractarà com a UE-Only (Tractat de competències úniques de la UE) i no com un tractat “mixt” com ho va ser el CETA, que requeria l’aprovació de les corts.

El 28 de maig el PSOE va publicar els seus “Principis per als Tractats Comercials” on es recull la necessitat d’un ‘Procedimient Democràtic de “doble clau” i Participació’ que exigeix la coordinació del Parlament Europeu (que ha de dur el control del procés front la Comissió així com la iniciativa per a assolir una posició comuna) amb els diversos Parlaments Nacionals, incorporant així al nivell deliberatiu als diferents poders públics -nacionals, regionals i locals-. Afegeix la necessitat d’un període de consulta àmpliament difós i prou accessible i perllongat per a què tots els implicats puguin participar (incloent a banda de les empreses, a inversors i representants dels treballadors, a organitzacions representants de les dones i en defensa de la igualtat de gènere, així com aquelles en defensa dels drets laborals i mediambientals.)

Esperem que el partit socialista segueixi aquests principis que recentment ha acordat i per això des d’En Comú Podem exigim que es rebutgi la proposta de la Comissió Europea per a una decisió sobre la firma del JEFTA i que se sol·liciti al Consell de la UE que es qualifiqui com a “mixt” per a permetre als parlaments nacionals seguir un procés adequat d’anàlisi, escrutini i deliberació democràtica del tractat mitjançant una pròrroga -de com a mínim sis mesos- que permeti analitzar i debatre la proposta a les corts i parlaments autonòmics. Considerem també imprescindible realitzar un estudi d’impacte públic i independent amb la participació d’agents socials, sobre impactes econòmics, socials, ambientals i de gènere del JEFTA.