El Congrés rebutja la proposta d’En Comú Podem de promoure la diversitat de gènere a la cultura

La PNL recollia una sèrie de mesures educatives destinades a fomentar la coeducació i el qüestionament de les dinàmiques heteropatriarcals en l’àmbit cultural.

El Congrés ha rebutjat aquesta tarda la Proposició No de Llei (PNL) d’En Comú Podem d’aplicar un pla de xoc per promoure la diversitat de gènere a la cultura. L’objectiu d’aquesta proposta era trencar el sostre de vidre al que s’enfronten les dones en aquest sector. I és que com ha recordat la diputada d’En Comú Podem Mar García: “les dades demostren que és en el sector cultural on es dóna més marcadament el que anomenem el ‘miratge de la igualtat’, un fenomen que es dóna en els països que reconeixen la igualtat en drets però que en la pràctica disten molt de la justícia de gènere”.

Així, per exemple, segons l’estudi de MAV (Dones de les Arts Visuals), tot i que les dones constitueixen des de la dècada de 1960 la majoria de l’alumnat en els estudis artístics a Espanya, el percentatge de dones creadores en la passada fira d’ARCO va ser del 25%. En el camp del cinema, d’acord amb l’informe de CIMA, el 2015 només un 19% de les pel·lícules espanyoles estrenades van ser dirigides per dones; les guionistes van representar un 12% i les directores de fotografia un escàs 9%. “La segregació, ja sigui horitzontal o vertical, en l’àmbit cultural afecta tant a artistes com a professionals de la gestió cultural”, ha afegit la diputada en la seva intervenció a la Comissió de Cultura. “Per exemple”, ha continuat, “en els museus i centres d’art contemporanis les dones directores només representen un 22% del total”.

És per tot això que En Comú Podem ha proposat un pla de xoc encaminat a garantir la presència a la cultura de les dones i de totes aquelles persones que s’han vist discriminades per raons de gènere. Malgrat que com ha destacat García, vocal de la Comissió de Cultura, la lluita dels moviments socials ha fet avançar en aquesta matèria, encara queda molt camí per recórrer. “Ha arribat el moment que les institucions del nostre país reconeguin la seva responsabilitat i s’abordi aquest problema també des d’aquí”, ha defensat la diputada.

La PNL, fruit de diverses trobades amb les associacions de dones en la cultura, creadores i treballadores del sector, recollia “una sèrie de mesures educatives destinades a fomentar la coeducació i el qüestionament de les dinàmiques heteropatriarcals en l’àmbit cultural”, en paraules de García. A més, també incloïa “la implementació d’accions que permetin el descobriment o la recuperació d’obres invisibilitzades per qüestions de gènere”.