En Comú Podem defensa que l’assistència jurídica gratuita no es pot gravar amb IVA donat el seu caràcter social

El grup En Comú Podem al Senat ha demanat considerar l’assistència jurídica d’ofici com a “despesa social” i per tant que quedi exclosa del pagament d’IVA a la reforma de la Llei d’assistència jurídica gratuïta presentada pel Partit Popular. El senador que ha defensat les esmenes del grup, Joan Comorera, considera que “l’assistència jurídica és un servei públic per aquells que acrediten recursos insuficients, pel que queda palès el seu caràcter d’assistència social”. Comorera ha assenyalat que aquest servei de justícia gratuïta ha de ser obligatori pels col·legis professionals sempre i quan l’Estat els doti d’una assignació pressupostària adequada ja que “en cas contrari, els col·legis no estan obligats a realitzar una tasca que el propi Estat no garanteix”.
Pel senador, l’obligatorietat de prestar serveix jurídics ha de recaure en els col·legis d’advocats i no pas en els professionals, qui han de poder decidir voluntàriament si adscriure’s al servei d’ofici. “La Llei es presta a confusió en aquest sentit ja que canvia un model vocacional per un model obligatori en què el torn d’ofici té caràcter obligatori”, ha assenyalat, alhora que ha remarcat que la qualitat del servei d’ofici pot veure’s disminuïda en forçar els professionals a realitzar serveis que no desitgen fer.
D’altra banda, el grup també ha presentat una esmena per garantir una justa gratificació per aquells professionals que actuen d’ofici. “Ha de quedar clar que la designació d’ofici no pot excloure el dret a rebre una retribució o remuneració”, ha dit, “el lletrat no hauria de demandar el client per poder cobrar, l’advocat d’ofici no hauria d’assumir despeses… En cap cas qui presta un servei públic tan important ha de veure els seus drets vulnerats”.
Entre les esmenes presentades pel grup també hi constava una que feia referència al dret d’assistència jurídica gratuïta a les organitzacions mediambientals, un servei obligatori i que no inclou la llei presentada, fet que incompleix el Conveni Internacional d’Aarhus. “Ens estem jugant una sanció”, ha assenyalat Comorera, “és curiós que corrin per reformar la llei i que s’estiguin ometent qüestions tant importants”.