En Comú Podem demana al Govern el reconeixement i inclusió a la Seguretat Social dels treballadors afectats per l’Amiant

Diversos diputats d’En Comú Podem ja van tenir una reunió el passat 17 de març amb membres de la CGT i treballadors afectats per l’Amiant, on es van comprometre a portar al Congrés les seves demandes històriques, cosa que s’ha fet avui al Congrés

El portaveu d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Xavier Domènech, i la diputada d’En Comú Podem Aina Vidal, han presentat aquest migdia, acompanyats per un membre de salut del sindicat CGT i el president de l’Associació d’Afectats per l’Amiant, una Proposició No de Llei per aconseguir el reconeixement i inclusió del col·lectiu de treballadors exposats a l’Amiant a les activitats penoses, tòxiques, perilloses i insalubres, per part de la Seguretat Social a efectes de l’accés a la jubilació anticipada amb coeficients reductors d’edat en funció de l’activitat. Proposta que es debatria en la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social.

Diversos diputats d’En Comú Podem ja van tenir una reunió el passat 17 de març amb membres de la CGT i treballadors afectats per l’Amiant, on es van comprometre a portar al Congrés les seves demandes històriques.

D’aquesta manera, el Congrés dels Diputats insta el Govern al reconeixement i inclusió, en el termini màxim d’un any, “del col·lectiu de persones que treballen o hagin treballat exposades a l’amiant en les activitats penoses, tòxiques, perilloses i insalubres per part de la seguretat social, a efectes de l’accés a la jubilació anticipada amb coeficients reductors d’edat en funció de l’activitat excepcionalment penosa, perillosa o insalubre”. Alhora, que també es dugui a terme un estudi detallat de les activitats perilloses, penoses i insalubres que han realitzat les diferents categories professionals dels treballadors exposats a l’amiant, també en el termini màxim d’un any.

Per altra banda, també s’ha instat a la publicació en el termini d’un any d’un mapa nacional d’edificis públics i privats que continguin o siguin susceptibles de contenir amiant pel període de construcció, materials constructius, o per presència d’amiant, després tasques de rehabilitació total o parcial. I que al mateix temps es publiquin, en el termini màxim d’un any, els resultats d’aquests informes de les unitats especialitzades, als efectes que es tingui coneixement públic de les activitats perilloses, penoses i insalubres que han realitzat les diferents categories professionals dels treballadors que estiguin o hagin estat exposats a l’amiant.

Tot això s’hauria de dur a terme tenint en compte no només registres desenvolupats per l’autoritat laboral, sinó els procedents d’altres fonts involucrades com poden ser empreses, serveis regionals de salut, serveis de prevenció, organitzacions sindicals i empresarials, etc. Així com els estudis científics desenvolupats per organitzacions, institucions, escoles i universitats de reconegut prestigi.