En Comú Podem demana al Govern que protegeixi a les persones electrodependents

La Llei del Sector Elèctric protegeix a les persones consumidores i exigeix que no es produeixi cap tall de subministrament que pugui suposar un risc per als qui disposen d’equips mèdics proveïts per subministrament elèctric. Els recurrents incompliments de les companyies elèctriques i la falta de reglamentació fan urgent plantejar modificacions a la normativa que estableixin criteris taxats per a la consideració de persones electrodependents.

La creixent quantitat de pacients que necessiten tractament mèdic respiratori fa que, cada vegada més, es derivin aquestes cures a l’àmbit domiciliari. Per això, urgeix una cobertura integral que garanteixi el subministrament als consumidors electrodependents. En cas contrari, la societat haurà d’afrontar un empitjorament de la salut d’aquestes persones malaltes, la vida de les quals, en alguns casos, pot arribar a córrer perill.

Com ja ha denunciat anteriorment En Comú Podem, aquest és un exemple més de la insuficiència dels canvis que ha provocat la convalidació del Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, en matèria de protecció i apoderament de les persones consumidores. Tot plegat condueix a la urgent necessitat de modificar la Llei del Sector Elèctric i d’Hidrocarburs i els reglaments sectorials de referència.

Per a això, En Comú Podem porta temps demanant a les Comunitats Autònomes la creació de protocols d’actuació que permetin establir catàlegs mèdics que protegeixin a les persones consumidores. El grup també ha registrat preguntes escrites i ha exigit al Govern que es reglamenti de forma clara la tipologia mèdica que permeti la protecció efectiva recollida a la Llei del Sector Elèctric.

En Comú Podem continuarà reclamant a totes les institucions implicades que aturin el maltractament a les persones consumidores electrodependents i que, a més d’erradicar la pobresa energètica, regulin detalladament els abusos de determinades companyies elèctriques i es garanteixi el dret a l’accés a l’energia i a la salut.

En Comú Podem registrarà propostes específiques dins del tràmit d’esmenes al Projecte de Llei derivat de la tramitació legislativa del RD-l 15 2018 que permetin aquesta protecció efectiva i, a més, ha registrat una Proposició No de Llei que insta al Govern a moure fitxa, aportant solucions definitives per a solucionar la indefensió de les persones afectades.