En comú Podem demana al Govern que ratifiqui les consultes de participació ciutadana als ajuntaments

 

El diputat d’En comú Podem Fèlix Alonso ha registrat una Proposició no de Llei i una sèrie de preguntes al Govern per demanar que els plens dels ajuntaments puguin aprovar consultes de participació ciutadana per millorar la democràcia i autonomia local. Avui mateix, l’Ajuntament de Barcelona també presenta al ple una moció on també s’exigeix que es permeti als consistoris aprovar la realització de les consultes populars.

En aquest sentit, tant en comú Podem com l’Ajuntament de Barcelona demanen que es modifiqui l’article 71 de la Llei 7/1985, que regula les bases de règim local, per suprimir l’incís de “és necessària l’autorització del Govern de la Nació “per realitzar consultes populars. A més, també cal que l’Executiu ratifiqui i signi la seva incorporació a l’ordenament jurídic com ja va recomanar al febrer de 2013 la Comissió de Seguiment del Congrés de Poders Locals i Regions d’Europa.

Fèlix Alonso ha assegurat que aquestes demandes “són necessàries per millorar la qualitat democràtica del poder local”. Fins ara, els municipis havien de demanar permís al Govern per fer qualsevol consulta, tot i que els temes siguin estrictament locals, ha explicat Alonso.

El diputat d’En comú Podem ha opinat que els consistoris locals han de poder resoldre els seus temes municipals de la manera que considerin sense la necessitat d’haver d’esperar una resposta favorable del Govern.

Tal com recull el text de les preguntes i la PNL registrada avui, les consultes populars formen part d’un model de sistema democràtic de qualitat, en el que juntament als processos de participació, òrgans de participació i iniciatives ciutadanes, es reconeix la capacitat de la ciutadania per participar de manera activa en les decisions polítiques. No es pot per tant permetre que un canal de participació tan singular i important només pugui ser utilitzat sota la tutela del govern de l’Estat.