En Comú Podem denuncia al Senat les ingerències polítiques al òrgans superiors de justícia

El senador del grup d’En Comú Podem, Joan Comorera, ha interpel·lat al Govern per denunciar la manca d’imparcialitat política dels òrgans superiors de justícia com són el Tribunal Constitucional, el Ministeri fiscal i el Consell General del Poder Judicial. Comorera, ha fet especial èmfasi en la manca d’imparcialitat política que hi ha entre els magistrats que formen part del Tribunal Constitucional, una situació que ha titllat de contradicció ja que, com ha explicat, “els jutges, per llei, no poden afiliar-se a cap partit polític o sindicat i això no ocorre amb els membres del TC”. “Per garantir la imparcialitat política que regeix els principis del Tribunal Constitucional, no hauria d’haver persones que hagin tingut càrrecs polítics a cap partit”, ha exigit Comorera, recomanant establir un règim d’incompatibilitats.

Comorera, a més, ha incidit en el deteriorament per la democràcia que va suposar el canvi en la llei sobre el Tribunal Constitucional de 2007, en què s’establia un sistema per donar entrada a magistrats autonòmics que donessin resposta a les diferents sensibilitats. “És un frau que el PP i el PSOE es posin d’acord per nominar els mateixos candidats a totes les autonomies que controlen, estan convertint el TC en la 3ª Cambra de la nostra democràcia”, ha explicat, ja que considera que el criteri seguit per triar els magistrats no ha estat ni el mèrit, ni les capacitats de cadascun, sinó que ha estat un “repartiment”. El senador ha avisat que això implica que el tribunal s’estigui “polititzant i convertint en una cambra partidista i sense legitimitat social”.

Entre les preguntes que ha formulat el senador també se’n trobaven sobre la independència del Consell General del Poder Judicial, un òrgan que Comorera creu que és “submís al Govern” i que nomena càrrecs de lliure elecció afins al Govern. “Estan preparant-se un entorn ideològic propici pel control judicial, trien els membres d’òrgans de dret seguint criteris d’afinitat i quotes polítiques, esperant que actuïn tal i com els representants dels grups polítics manen i no amb independència”, ha criticat, afegint que “l’accés al CGPJ no és parlamentari, es partitocràtic, pel que el clientelisme està servit”.

D’altra banda, Comorera també ha preguntat per la possibilitat de crear un nou Estatut pel Ministeri Fiscal per evitar la penetració ideològica que està patint a causa de l’elecció de Fiscals Generals afectes a un partit polític. “L’executiu està estenent el seu poder més enllà d’on hauria, no podem permetre que es triï un Fiscal General a dit”, ha retret el senador ja que considera que no s’està tenint en compte el perfil o les qualitats humanes dels candidats, sinó la seva afiliació. “Existeix una sensació de submissió al poder executiu”, ha denunciat.

Sobre el TC, Comorera també ha criticat la falta de paritat davant del fet que només hi hagi dues dones per deu homes. “Resulta paradògic que un organisme que ha de garantir la igualtat entre els ciutadans no sàpiga fer-ho dintre la seva estructura”, ha dit, animant a introduir mecanismes de discriminació positiva i establir quotes. “És sospitós que no hi hagi dones que reuneixin els requisits per accedir a aquests organismes públics”, ha denunciat el senador.