En Comú Podem exigeix al Govern garantir unes condicions dignes de treball per als treballadors i treballadores domèstics

El grup d’En Comú Podem al Senat ha presentat una moció en què s’exigeix al Govern ratificar el Conveni nº 189 i la Recomanació nº 201 de l’Organització Internacional del Treball per garantir unes condicions dignes de treball per a les persones que presten treballs domèstics. Tal com ha destacat el senador Óscar Guardingo, “les treballadores de la llar tenen unes de les condicions laborals més paupèrrimes del nostre país” ja que no tenen dret a prestació per maternitat, atur, jubilació anticipada i estan subjectes a ser víctimes de tota mena d’abusos. És per això que ha demanat suport per a aquest sector en considerar que està “infravalorat socialment, invisibilitzat, precaritzat i mal remunerat” malgrat donar feina a 614.000 persones segons dades de l’última EPA.

El Conveni estableix les condicions laborals mínimes del sector i disposa dels drets i principis bàsics per tal d’aconseguir unes condicions dignes i decents per als treballadors i treballadores domèstiques, com són la llibertat d’associació, la negociació col·lectiva, l’eliminació del treball forçós, i abolició del treball infantil. No obstant això, la majoria del PP al Senat ha bloquejat la moció tot i que es tracta d’un conveni internacional vigent a 17 països, entre els quals es troben la majoria de països europeus i altres com Bolívia, Colòmbia o Filipines. “Malgrat el compromís adquirit en seu parlamentària, el Govern ha decidit no ratificar el Conveni, i ho fa sense donar arguments clars que motivin aquesta decisió”, ha criticat el senador Óscar Guardingo als populars, remarcant que “deixen a les treballadores del llar en condicions de desigualtat respecte a altres sectors “.

Guardingo ha reconegut que tant la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social i el Reial Decret 1620/2011 que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar van representar “un gran avanç” ja que equiparava amb la resta dels treballadors per compte aliè, tant en les condicions de treball com en la protecció a la Seguretat Social, exceptuant l’acomiadament i la prestació per desocupació. No obstant això, tal com ha assenyalat el senador, el Reial Decret 29/2012 va suposar “un pas enrere” ja que va deixar desprotegits a aquells que treballaven menys de 60 hores mensuals. “A no ser que acceptin un retrocés en el reconeixement dels drets d’aquest col·lectiu, és incomprensible que no es rectifiqui un conveni que pretén dignificar el treball del servei domèstic”, ha apuntat Guardingo.