En Comú Podem insta al Govern a eliminar les ‘golden visa’ per a grans inversors

En Comú Podem ha presentat al Congrés una proposició no de llei (PNL) en la qual demana instar al Govern a eliminar les denominades golden visa o visats de residència per a inversors, que es concedeixen a persones extracomunitàries per comprar immobles de més de 500.000 euros. La proposta, signada per la portaveu d’En Comú, Lucía Martín, denuncia que aquests visats d’or suposen “la mercantilització dels drets de la ciutadania, que es venen al millor postor”.

La golden visa es va implantar a Espanya l’any 2013, a imatge d’altres països de la Unió Europea i, des de llavors, s’han concedit 43.863 visats. Aquest tipus de certificats mostren, segons senyala la PNL, com “els drets de la ciutadania no són vistos pel poder polític com a drets inherents a la condició humana, sinó més aviat com un instrument útil per a atreure la inversió”.

De fet, institucions com el Parlament Europeu i l’ONU, ONG com Global Witness i Transparència Internacional i fins i tot el Fons Monetari Internacional (FMI) han advertit dels perills de crear, a través d’una llei “una discriminació entre iguals en l’adquisició i gaudi de drets de la ciutadania”.

Per tot això, En Comú Podem insta al Govern a eliminar la golden visa derogant un capítol de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització. A més, reclama a l’Executiu que garanteixi els drets de la ciutadania com “una qüestió de dignitat humana i asseguri que la seva adquisició no depèn de la capacitat econòmica de la persona ni quedi sotmesa a condicionants socioeconòmics”.