En Comú Podem insta al Govern a respectar i fomentar l’ús de l’occità d’acord a la normativa europea

Sara Vilà: “La sentència del TC contra l’ús preferent de l’occità està fora de lloc i posa en risc, de nou, la convivència lingüística de Catalunya”

La senadora d’En Comú Podem, Sara Vilà, ha registrat una moció a la Comissió de Cultura de la Cambra Alta per tal de reclamar al Govern que respecti l’ús de l’occità a l’Aran tal com s’estableix als tractats i acords europeus, els quals obliguen a respectar la diversitat lingüística i cultural de la Unió Europea, així com a conservar el patrimoni cultural. “L’occità és una llengua en greu perill d’extinció, segons la mateixa UNESCO, perquè és parlada per menys del 30% de la població del seu territori”, ha apuntat Vilà.

La moció arriba al Senat després que el Tribunal Constitucional hagi declarat inconstitucionals i nul·les les expressions “preferent” i “atorgar-li posició preferent”, en referència a l’ús de l’aranès respecte el castellà i el català, incloses a la Llei 35/2010 del Parlament de Catalunya amb la qual es pretenia protegir i impulsar aquesta llengua. Per la senadora Vilà, la sentència del TC “està completament fora de lloc”, ja que l’occità, al ser una llengua parlada per menys de 10.000 persones, “no suposa en cap cas un perill per l’ordre constitucional”.

La senadora considera que amb aquesta sentència, el TC “posa en risc de nou la convivència lingüística de Catalunya”, ja que dir que no hi poden haver ‘llengües preferents’ en els territoris d’on són pròpies, per revertir situacions de desigualtat, “és com dir que tampoc no podem fer polítiques de discriminació positiva per lluitar contra la desigualtat”. Per Vilà, és important entendre que en el context de les llengües regionals i minoritàries, la qualitat de ‘preferent’ que atorga la Llei 35/2010 a l’occità és l’eina per corregir situacions històriques de desequilibri d’una de les llengües oficials respecte de l’altra. A més, tal com ha apuntat, aquesta sentència atempta contra la CELROM i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Cal recordar que la sentència del TC anul·la certes expressions de la Llei 35/2010 que regula l’ús de l’occità i estableix mesures d’emparament i promoció del seu ús per aconseguir la normalització, així com mesures de foment per garantir la presència en tots els seus àmbits. Una llei, que com explica Vilà, “genera un gran consens social tant a l’Aran com a Catalunya”, ja que va ser aprovada per una majoria àmplia al Parlament de Catalunya.

L’occità és la llengua amb la qual a Occident va néixer la poesia en llengües romàniques i l’única llengua europea sense Estat amb un Premi Nobel de Literatura. “Si finalment l’occità desapareix, el TC haurà estat còmplice de la mort de la llengua dels ciutadans d’Aran i amb tants segles d’història”, ha sentenciat Vilà.

El text registrat insta al Govern, doncs, a respectar la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europa, la qual en el seu article 22, s’imposa l’obligació de respectar la diversitat lingüística, i l’article 3 del Tractat de la Unió europea, on s’estableix que la UE respectarà la riquesa de la diversitat cultura i lingüística, i vetllarà per la conservació i desenvolupament del patrimoni cultural europeu. D’altra banda, també exigeix respectar la Carta Europa de les Llengües Regionals i Minoritàries, on s’alertava de la vulnerabilitat de l’aranès respecte altres llengües i sobre la necessitat d’assegurar la seva promoció i ús.