En Comú Podem –Podemos– En Marea demanen al Govern que les taxes judicials gravin només a les grans empreses

Jaume Moya, ha assegurat que amb la proposta que ha presentat el grup parlamentari, “seran els bancs, grans financeres, energètiques i multinacionals les que hauran de pagar aquesta taxa”

En Comú Podem i la resta del grup parlamentari Podemos-En Marea ha registrat una Proposició de Llei (PL) per la modificació de les taxes judicials fixades a la Llei 10/2012 i la Llei d’Enjudiciament Civil, de tal forma que la fórmula de copagament de la Justícia quedi restringida només a les grans empreses, que tenen una gran capacitat econòmica i que estan identificades segons la legislació de l’Impost de Societats.

En aquest sentit, el diputat d’En Comú Podem al Congrés, Jaume Moya, ha assegurat que amb la proposta que ha presentat el grup parlamentari, “seran els bancs, grans financeres, energètiques i multinacionals les que hauran de pagar aquesta taxa”.

A més, amb la modificació de la Llei 10/2012 i la Llei d’Enjudiciament Civil que proposa En Comú Podem –Podemos- En Marea, “les principals empreses pleitejadores de l’Estat, culpables en bona part de la saturació dels Tribunals, ja que compten amb uns serveis jurídics propis que els permet recórrer contínuament als jutjats, el que suposa un greuge comparatiu respecte a la resta de la ciutadania, seran les úniques que quedin gravades per aquesta taxa”, ha ressaltat el diputat Jaume Moya.

No obstant, Jaume Moya ha aclarit que per evitar que la taxa que paguin les empreses pleitejadores de l’Estat recaigui sobre la ciutadania a través de la taxació de costes, En Comú Podem –Podemos- En Marea estableix expressament una reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil per al qual la taxa no tindrà mai consideració de costes processals i no es podrà repercutir sobre la part demandada per la via de la taxació de costes.

Finalment, el grup parlamentari també ha demanat que les entitats sense fins lucratius i que les petites i mitjanes empreses, considerades entitats de reduïda dimensió tampoc paguin aquesta taxa judicial que dificulta a les pymes l’accés a la justícia.