En Comú Podem pregunta al Govern espanyol sobre la reordenació dels jutjats de violència sobre les dones

En Comú Podem considera la reordenació un pas més en el procés de retallades que en els últims anys han patit les polítiques en la lluita contra la violència masclista i, en concret, els jutjats de violència de gènere.

Recentment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aprovat una “Proposta d’especialització, comarcalització i provincialització d’òrgans judicials a Catalunya”, en la qual, es proposa al Govern espanyol una reordenació dels jutjats de violència sobre les dones. És a dir, la supressió de jutjats de violència de gènere del territori català, cedint les competències a altres jutjats. Fins al moment no consta que ni el Consell General del Poder Judicial ni el Ministeri de Justícia s’hagin pronunciat al respecte.

Davant aquest fet la diputada d’En Comú Podem i vocal de la comissió d’Igualtat, Mar García Puig i el diputat d’En Comú Podem i portaveu de la comissió de Justícia, Jaume Moya, han presentat avui una sèrie de preguntes dirigides al Govern espanyol: Té previst el Govern dur a terme aquesta deslocalització-centralització dels jutjats de violència sobre la dona a Catalunya? Creu el Govern que aquesta proposta pot realment ser compatible amb la defensa dels drets de les dones? És conscient el Govern que aprovar aquesta reforma pot suposar un obstacle, en dificultar l’accés a la justícia, a la protecció de les dones que pateixen la violència masclista? I creu el Govern que són polítiques d’aquest tipus, que ataquen els drets de les dones i suposen un retrocés, les que es necessiten per lluitar contra la violència masclista?

Per la diputada Mar García “la supressió d’aquests jutjats suposaria deixar a les dones víctimes de violència masclista sense protecció institucional” i a més és una vulneració dels drets de les dones per part d’un govern “que ens té acostumades a les retallades en la lluita contra la violència masclista”. Per la seva banda el diputat Jaume Moya considera que “no es pot admetre que es pretengui donar resposta a la manca de mitjans dels jutjats i de la saturació de causes retirant competències als jutjats de partits judicials del territori”. És especialment greu, afirma, quan es tracta dels més allunyats de la capital de la província: “La resposta ha de ser dotar de mitjans humans, tècnics i logístics, no retallar garanties processals i tuteles judicials a les víctimes”.

En Comú Podem considera la reordenació un pas més en el procés de retallades que en els últims anys han patit les polítiques en la lluita contra la violència masclista i, en concret, els jutjats de violència de gènere. Unes retallades que han incidit directament sobre un pressupost ja precari i insuficient. Des de l’any 2003, són més de 900 les dones assassinades per violència masclista a l’Estat espanyol.