En Comú Podem pregunta al Govern per la multa a un ciutadà per parlar en català a un agent de seguretat a l’Aeroport de El Prat

El diputat d’En Comú Podem i portaveu de Justícia, Jaume Moya, ha preguntat avui per escrit al Govern si té constància de la multa interposada per un agent de seguretat de l’Aeroport de El Prat per dirigir-se a ell en català. Segons el comunicat rebut, se li imputa una infracció de tipus greu per fer «cas omís de les ordres donades pels agents actuants entorpint, d’aquesta manera, la seva labor policial i endarrerint el flux normal de passatgers», i per això seria mereixedor d’una multa de 601 euros.

En aquest sentit, Jaume Moya ha assegurat que “no és nou que es denunciïn situacions de discriminació lingüística per part d’agents dels Cossos i Forces de Seguretat. Recents casos denunciats a Vic, Benidorm o Gata de Gorgos ho testimonien”.

En la seva opinió,  “la qual cosa resulta especialment greu ara és que, al tracte vexatori i intimidador al ciutadà, se sumi l’aplicació desproporcionada de la Llei de Seguretat Ciutadana, “Llei Mordassa”, com a mesura coactiva, qualificant el legítim ús de la llengua pròpia com a acció obstaculitzada de la labor policial, i que això comporti una sanció econòmica”.

Així, el diputat d’En Comú Podem justifica que el grup demani explicacions al Govern de l’Estat i mesures concretes per evitar que es repeteixin aquestes situacions, com pot ser l’exigència de coneixement dels drets lingüístics i de les llengües cooficials per part dels agents i la reactivació del Consell de les Llengües Oficials.

 

Així, les preguntes registrades són les següents:

1ª.          Té constància el Govern dels fets exposats i, si escau, quines mesures pensa prendre perquè no repeteixin situacions de discriminació lingüística anàlogues?

2ª.          Considera el Govern que l’ús del català, o de qualsevol altra llengua pròpia diferent del castellà al territori en el qual té reconeixement oficial, davant un agent de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, pot ser considerat amb caràcter general com a falta de respecte o obstaculizació de les labors policials?

3ª.          Considera el Govern que, actualment, els cossos i forces de l’Estat tenen suficient coneixement dels drets lingüístics i reben una formació adequada per assegurar un bon servei a la ciutadania, sense discriminació per raons de llengua?

4ª.          Considera el Govern que els membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat haurien de tenir coneixements adequats i suficients de totes les llengües oficials del territori en el qual exerceixin la seva funció per poder així respectar els drets lingüístics de la ciutadania?

5ª.          Tenint en compte l’existència des de l’any 2007 del Consell de les Llengües Oficials en l’Administració General de l’Estat i del seu Reial decret que preveu que es reuneixi almenys una vegada a l’any i que, malgrat això, deu anys després, només s’ha reunit tres vegades, sent l’última en 2.010, té intenció el Govern de convocar una reunió del Consell per aconseguir el millor compliment de les exigències derivades de l’existència de diferents llengües cooficials i del seu reconeixement en l’activitat de l’Administració estatal?