En Comú Podem presenta esmenes i vot particular a diversos punts al considerar insuficient el pacte d’Estat contra la violència masclista

Mar García: “Seguirem treballant per aconseguir un pacte que compti amb la participació dels moviments feministes, cal un pacte social més enllà del polític”

Avui s’aprovarà a la comissió d’Igualtat del Congrés el pacte d’Estat contra la violència masclista, acordat dilluns per unanimitat a la subcomissió creada específicament per aquesta qüestió. En Comú Podem ha treballat intensament en la seva elaboració i ha proposat un gran nombre de mesures que han estat incorporades al dictamen, que n’inclou un total de 200 i contempla una dotació econòmica de 1.000 milions d’euros en cinc anys. “El pacte d’Estat contra la violència masclista és un primer pas, però és insuficient”, valora Mar García, diputada d’En Comú Podem.

La vocal de la comissió d’Igualtat lamenta que el pacte no inclogui “un calendari concret de posada en marxa ni una dotació econòmica específica associada a cadascuna de les mesures aprovades”. García, a més, considera que el pacte “es queda curt en molts aspectes, com per exemple el fet que no parli d’igualtat, quan la lluita contra la desigualtat entre homes i dones, tant econòmica com d’altres tipus, és un factor clau en la lluita contra les violències masclistes”. Des d’En Comú Podem “reclamem que cal anar més enllà i crear una llei marc, molt més àmplia, que englobi totes les violències masclistes en tots els àmbits. Cal treure la violència de l’àmbit privat: la violència masclista és social i s’expressa arreu, de forma individual i col·lectiva”.

Per tot això, avui En Comú Podem presenta esmenes i vot particular a diversos punts del document. Més concretament, el Grup Confederal d’Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha presentat un total de 32 vots particulars, entre els quals s’inclouen les següents mesures:

– L’elaboració d’una llei general de violències masclistes a partir de la qual es desenvolupi legislació específica per a cada tipus de violència.
– La participació en la implementació, desenvolupament i avaluació de les mesures proposades en el pacte dels col·lectius feministes que lluiten dia rere dia contra les violències masclistes i dels col·lectius de dones.
– Un pla específic per a la lluita contra la violència masclista exercida sobre dones lesbianes, transexuals i transgènere.
– Un pla de garantia habitacional per a les víctimes de violència masclista.
– L’eliminació de les pràctiques d’esterilització i avortament forçosos a les dones amb diversitat funcional.
– La derogació de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de setembre, de reforma de la Llei de l’avortament, per reforçar la protecció a la infància i l’adolescència.

Així mateix, la diputada destaca que “vigilarem molt de prop que allò firmat es compleix i que els recursos econòmics arribin a qui els necessita, les 200 mesures han de ser una realitat el més aviat possible”. En aquest mateix sentit, anuncia que “seguirem treballant per aconseguir un veritable pacte d’Estat que compti amb la participació dels moviments feministes, no necessitem només un pacte polític sinó també un pacte social”.

Entre les mesures que inclou el pacte d’Estat contra la violència masclista, hi ha les següents: s’amplia el marc de consideració de la violència masclista incloent mesures contra la trata o el matrimoni forçós; tot i no haver interposat denúncia les dones podran ser considerades víctimes i, per tant, tindran accés als recursos i es podrà garantir la seva seguretat; les dones migrants formen part del pacte, sigui quina sigui la seva situació legal; se suspendran les custòdies compartides, règims de visites i visites a les presons dels fills menors d’edat per a pares maltractadors; també s’han acordat mesures per tal que s’eduqui en tots els nivells escolars en la prevenció contra el masclisme i les conductes violentes; i es modificarà la llei de règim local perquè els ajuntaments recuperin les competències en matèria de violència masclista.