Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea registra les seves esmenes a la nova Llei de Contractes del Sector Públic

“Nosaltres apostàvem per l’esmena a la totalitat, però no va ser aprovada i aquí estem per aportar millores clares en la legislació de contractació pública”, anuncia la diputada per Sevilla Auxi Honorato. El diputat d’En Comú Podem, Josep Vendrell, assenyala els àmbits que corregir: “suport a les PIMES, més transparència, clàusules socials i contractació electrònica”.

En la seva fase d’esmenes, el projecte de Llei de Contractes del Sector Públic presentat pel Govern va a comptar amb centenars de correccions per part del grup confederal al Congrés dels Diputats.

“Portem mesos estudiant amb col·lectius socials, sindicals i empresarials com propiciar un marc de contractació pública a Espanya que combini modernitat i drets, transparència i oportunitats per a tots, usabilidad i sostenibilitat”, expliquen Auxi Honorato i Josep Vendrell. Per això, proposen menys requisits i més facilitats perquè la Pimes optin a contractes en el sector públic, que el preu ofert només suposi el 30% dels criteris avaluables en la contractació pública, que la contractació es divideixi més en lots, o que es desenvolupi al complet la contractació electrònica, tal com demanda la Unió Europea.

En el plànol de la transparència, els diputats del grup confederal van defensar que tots els contractes públics hagin de ser obligatòriament publicats, que hi hagi més control sobre les empreses públiques i que l’òrgan de control sigui independent de l’autoritat contractant. A més, Vendrell i Honorato insisteixen que l’Administració Pública ha d’anar a l’avantguarda de la sostenibilitat i han d’exigir “clàusules socials i mediambientals de debò.

“Anem a negociar amb les altres forces que aquesta llei prevegi el control dels pagaments a les empreses subcontractades per les adjudicatàries; que contingui mesures per atallar la morositat i accelerar els pagaments; que no de facilitats a les empreses que tributin en paradisos fiscals o vulnerin greument els Drets Humans; que limiti al 25% el marge de baixa en els preus oferts per evitar el frau o els preus temeraris; que vinculi els preus dels contractes a l’evolució dels convenis col·lectius dels sectors implicats; que redueixi el marge de modificació dels contractes una vegada en vigor; que reforci la independència de les centrals de contractació i que fomenti la innovació.”

“Les nostres propostes són l’oportunitat que la reforma no sigui de cartró pedra”, amonesta l’andalusa Auxiliadora Honorato. “Espanya necessita una llei de contractes del sector públic que es fonamenti en la transparència, la integritat, la màxima concurrència en les licitacions, l’objectivitat en el sistema d’adjudicació, un règim jurídic comú de contractació per a tot el sector públic, la possibilitat generalitzada del recurs legal contra els actes d’adjudicació il·lícits generalitzant el seu ús en tots els contractes públics, un Comissionat de les Corts Generals que lluita contra la corrupció, la potenciació de les consideracions socials i ambientals, l’afavoriment de la innovació que s’integri en un desenvolupament econòmic amb plena ocupació. El projecte del Govern incompleix amb tots aquests requisits”, conclou.