Unidos Podemos -En Comú Podem recorren al Constitucional el vet de la Mesa del Congrés al tancament nuclear progressiu

El Grup parlamentari Unidos Podemos -En Comú Podem- En Marea ha presentat un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional contra el veto de la Mesa del Congrés a la presa en consideració pel Ple de la Proposició de Llei per al tancament progressiu de les centrals nuclears.

El recurs es presenta, després de la desestimació el passat 6 de juny per part la Mesa del Congrés de l’escrit presentat per aquest grup parlamentari en el qual se sol·licitava la reconsideració de la decisió de la Mesa que no procedia la presa en consideració pel Ple de la Proposició de Llei.

D’aquesta manera la Mesa acceptava l’argumentació del Govern per vetar la Proposta emparant-se en el principi d’estabilitat pressupostària. No obstant això, des d’Unidos Podemos – En Comú Podem- En Marea expliquen que la PL de tancament nuclear progressiu no afecta al pressupost en vigor, i que l’argument de l’extensió del requisit de conformitat governamental a anys successius és contrària al previst en l’art. 134 CE i no compta amb base normativa alguna.

No obstant això, la PL presentada no tindria efectes pressupostaris en l’àmbit de tres anys cobert pels objectius d’estabilitat pressupostària, i per tant la motivació de l’informe del Govern i de la resolució de la Mesa resultaria insuficient.

Josep Vendrell, portaveu adjunt d’En Comú Podem, ha insistit que el grup confederal va fer tot el possible per protegir els drets dels diputats i diputades que la Mesa del Congrés, dominada pel PP i C’S, no defensa, davant l’ús abusiu de la prerrogativa del Govern de vetar proposicions de llei que tinguin afectació pressupostària.

Amb aquest recurs d’empara al Tribunal Constitucional defensem el dret a la iniciativa legislativa d’un Congrés dels Diputats que el Govern vol lligat de peus i mans, sense capacitat de legislar. Amb els vets el Govern pretén perpetuar el control que tenia sobre el Congrés durant la legislatura en la qual comptava amb majoria absoluta.

Segons el Vendrell, “no pot ser, no és democràtic, que una qüestió de gran transcendència, com és el tancament o la continuïtat de les centrals nuclears, es resolgui unilateralment pel Govern a través d’ordres ministerials, sense cap tipus de participació del Congrés, dels representants de la ciutadania”.

Per la seva banda el diputat Juantxo López de Uralde, membre de la Ponència, nuclear ha declarat que “no existeix una altra raó que justifiqui el vet a la nostra Proposició de Llei per al tancament nuclear que els compromisos del PP amb l’Oligopoli elèctric. Les centrals nuclears espanyoles estan arribant al final de la seva vida, i van a tancar-se en tot cas. La nostra proposta és que es faci de forma ordenada i segura. Gens pot justificar que el Govern impedeixi aquest debat”.