Units Podem – En Comú Podem – En Marea insten al ministre Nadal a establir mecanismes de correcció per evitar més pujades de la llum

 

Demanen una reunió urgent amb totes les forces polítiques per impulsar una reforma del sector. 

Davant la pujada de la llum, que està marcant els preus més alts des de 2013 i que pot encarir  la factura fins a 100 € més a l’any, En Comú Podem insta al ministre d’Energia a convocar a les forces polítiques per tractar aquesta qüestió de forma urgent. A més, sol·licita la compareixença del president i la vicepresidenta de la CNMC perquè expliquin l’actuació de l’organisme, tant des del punt de vista de la competència, com de regulació davant aquesta alta pujada de preus.

Segons Josep Vendrell, portaveu de la comissió d’Energia i diputat d’En Comú-Podem, “el ministre accepta com una fatalitat la pujada del preu de la llum, quan en realitat és conseqüència d’una mala regulació resultat de la política de governs anteriors, tant del PSOE com del PP. És urgent la convocatòria de totes les forces polítiques per impulsar la reforma del sector elèctric. Sembla que el ministre s’ha oblidat del compromís d’impulsar un pacte d’estat per l’energia”

Amb independència que la CNMC, com a organisme independent actuï per determinar si hi ha hagut un abús o un incompliment de la Llei del sector elèctric en la fixació de preus, per Units Podem – En Comú Podem – En Marea és necessari establir mecanismes de correcció en la subhasta elèctrica per a l’energia hidràulica i nuclear, que permetin baixar el preu de l’electricitat, tal com succeeix en altres països com el Regne Unit, on ja existeixen aquest tipus de mesures per a l’energia nuclear, o com ja tenen les renovables en el sistema elèctric espanyol.

“L’actual mecanisme de fixació de preus afavoreix clarament a l’oligopoli i perjudica a les famílies i a l’economia espanyola, especialment les PIMES. Ha de ser per tant una prioritat política abordar la seva reforma” ha declarat Rosa Martínez, coportaveu de EQUO i portaveu adjunta en la comissió d’Energia.

Des d’octubre de l’any passat hi ha una tendència a l’alça en tots els mercats elèctrics d’Europa, no obstant això l’impacte que aquesta pujada de preus té en les persones consumidores és moltíssim major a Espanya a causa del disseny del sistema elèctric.

Una menor producció d’energia procedent de renovables i hidràulica ha suposat una major entrada del gas i el carbó en el mix elèctric a preus substancialment més alts que fa mesos.  A més d’augmentar el preu de la factura, una major participació de carbó i gas suposa un augment les emissions de CO2, que una vegada ratificat l’Acord de París, Espanya s’ha compromès a  reduir.

Vendrell i Martínez denuncien que, en moments d’alt preu de l’electricitat com el qual estem vivint, els anomenats “Windfall profits”  o “beneficis caiguts del cel” de les elèctriques augmenten considerablement. Això és a causa que tant la generació hidroelèctrica com la nuclear tenen baixos costos variables i els seus costos d’inversió han estat ja amortitzats. Per tant, en vendre a preu de mercat obtenen amplis beneficis, que es veuen notablement incrementats pels alts preus fixats pel gas i el carbó.

Això suposa que són les empreses propietàries de les centrals de gas i carbó, que acaben fixant el preu de l’electricitat al mercat, les mateixes que aconsegueixen els “windfall profits” de nuclears i hidroelèctriques. Per tant, els beneficis extraordinaris que aconsegueixen les elèctriques amb aquest mecanisme van en detriment del cost social que suporten moltes famílies que estan patint pobresa energètica.

Aquesta situació  reafirma la urgent necessitat de realitzar una auditoria de costos i peatges del sector elèctric per conèixer de forma detallada i exacta els costos reals de l’electricitat.